De beste kwaliteit voor de beste prijs! Boven de 50 euro gratis verzending. Registreer je hier als nieuwe klant  |  
Winkelmandje Winkelwagen0
Wegens omstandigheden is het op dit moment niet mogelijk om bestellingen te plaatsen.

Retourneren

U heeft een artikel gekocht, maar wilt dit graag retourneren. Dat kan uiteraard, mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

-Het product binnen 14 dagen nadat u of een door u aangewezen derde het product ontvangen heeft, wordt geretourneerd.
-U zich voldoende heeft gehouden aan eventuele voorwaarden op de verpakking van het desbetreffende artikel.
-U zich voldoende heeft gehouden aan eventueel bijgeleverde voorschriften voor het desbetreffende artikel.

Kunt u aan deze voorwaarden voldoen? Mooi. Neem vervolgens contact met ons op. Dit kunt u telefonisch doen, per post, of per e-mail. Voor uitgebreide contactgegevens zie de pagina "contact" op onze website.

Neemt u contact op via e-mail of post, dan kunt u gebruik maken van het onderstaande modelformulier.


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]


Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.Nadat u contact met ons gezocht heeft zullen we samen de beste manier zoeken om het product zo snel mogelijk bij ons terug te krijgen. Moet het product via de post verstuurd worden, dan zult u daarvoor zelf de verzendkosten moeten betalen.


Op het moment dat wij het product retour nemen, gaan we controleren of u daadwerkelijk aan onze voorwaarden heeft voldaan.

-Constateren wij dat u niet of onvoldoende aan onze voorwaarden heeft voldaan, dan zullen wij het product niet als retour accepteren en is het aan u om er zelf voor te zorgen dat het product bij u terug komt. Wilt u dat wij het product naar u opsturen, dan zult u wederom zelf de verzendkosten moeten betalen.

-Constateren wij dat u aan onze voorwaarden heeft voldaan, dan zullen wij het product als retour accepteren. Vervolgens zorgen wij ervoor dat u op een gepaste manier(afhankelijk van uw betalingswijze tijdens de aankoop van het product) binnen 7 dagen uw geld terug heeft.

Voor een volledig overzicht van, en uitzonderingen op het herroepingsrecht zie artikel 6 van de "algemene voorwaarden".